Skip to content

Ansvarlighet

Helse og sikkerhet har for oss den aller høyeste prioritet.

PNC Norge legger stor vekt på helse, sikkerhet og miljøbevissthet. Vårt mål for arbeidssikkerhet er at alle uønskede hendelser skal unngås. Forventningene våre er tilsvarende høye, og må oppfylles av alle ansatte og partnere.

Vi har en klar sikkerhetskultur som vi kontinuerlig videreutvikler. Den er basert på en detaljert risikovurdering av alle aktiviteter som vi registrerer og håndterer. Dersom det likevel skjer uønskede hendelser, registrerer vi dem, vi følger dem opp, vi studerer dem og lærer av dem. På denne måten gjør vi vår visjon til en realitet: ingen ulykker.