Skip to content

HMS-koordinator

Din kontakt for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Et særskilt program sørger for «Safety First».

På samme måte som vi beskytter menneskers liv og helse og sørger for at miljøet ikke blir skadet, skal vårt utstyr, anlegg og produksjon også beskyttes mot skade og ulykker. Vi skal utvikle og vedlikeholde arbeidsmiljøet kontinuerlig, slik at de ansatte kan føle seg trygge og gode hos og med oss.

Helse, miljøvern og sikkerhet har høyeste prioritet i selskapet, og er på nivå med produksjon og lønnsomhet. Hver arbeidsleder er ansvarlig for å sikre at tiltakene i programmet blir strengt overholdt. Vi har som vårt uttalte mål å være ledende på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Alle arbeider i virksomheten skal gjennomføres i henhold til vår visjon om «Ingen ulykker», slik at vi:

 • Unngår personskader, miljøskader og skader på gjenstander og eiendom
 • Unngår skader på arbeidsplassen
 • Forebygger sikkerhetsbrudd
 • Sikrer problemfri teknisk funksjon ved alle anlegg 

Disse er våre hjelpemidler for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen:

 • Fastsatte mål for helse, miljø og sikkerhet
 • Integrated Management System (IMS), som beskriver og dokumenterer vårt arbeid for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen
 • Utdanning og etterutdanning av arbeidsledere og ansatte
 • Et velfungerende helse- og sikkerhetsombud på arbeidsplassen
 • En organisasjon med helse- og sikkerhetsansvarlige kolleger
 • Risikovurdering av alle våre aktiviteter
 • Forebyggende arbeid med rapportering av uønskede hendelser
 • Regelmessige revisjoner og verifikasjoner
 • Organisering av varsling om kritikkverdige forhold
 • Tilknyttet bedriftshelseteam