Skip to content

UBRA Bekkelaget Oslo

Foto: To medarbeidere i arbeidsklær under konsentrert gjennomgang av trykte dokumenter; til venstre på bildet vises deler av systemene til det eksisterende renseanlegget.
Tall og fakta
Company PNC Norge AS, PORR GmbH & Co. KGaA
ByggherreOslo by
StedOslo - Norge
Type Structural engineering
Byggeperiode09.2017 - 01.2020

Norges nest største renseanlegg.

I mai 2017 fikk PNC Norge oppdraget med utvidelse av krenseanlegget på Bekkelaget i Oslo. Den tidligere kapasiteten som holdt til 270.000 innbyggere, skulle utvides til å dekke 500.000 personer. PNC vil gjennomføre prosjektet sammen med PORR GmbH & Co. KGaA, ZNL Berlin Infrastruktur und Ingenieurbau, innen utgangen av år 2020. Kostnadsrammen for prosjektet ligger på om lag 35 millioner euro, eller 330 millioner kroner.

Avløpsvannbehandling omfatter mekanisk og biologisk avløpsvannbehandling, etterbehandling med sandfiltrering og slambehandling med termofil slamstabilisering og tilhørende gassbehandling. Etter ferdigstillelse skal avløpsvann, regnvann og smeltevann som akkumuleres samtidig – opptil 7 m³/s eller 850 millioner m³ per år – behandles fullstendig.

PNC og PORR har fått oppdraget med levering, installasjon og igangkjøring av hele maskin- og prosessteknologien for utvidelse av renseanlegget og delvis erstatning av utstyret ved det eksisterende anlegget. Arbeidet byr på spesielle utfordringer for transportlogistikk og monteringsarbeid, ettersom nesten hele renseanlegget er bygd i underjordiske fjellhaller.

Leverings- og installasjonsomfanget inkluderer blant annet 14 skraperbroer, 120 forskjellige pumper, membranutluftingsanlegget, et komplett kalkutskillingsanlegg, mer enn 20 varmevekslere, nesten 100 rustfritt skyveluker av rustfritt stål, rundt 1100 rørarmaturer og 14 km syrefaste stålrør.