Skip to content

Søkeresultater

60 results

Det er vi som er ekspertene innen brubygging og tunnelkonstruksjon. [Translate to Norwegian:] [Translate to Norwegian:]

Go to page

52. PNC Norge

Våre bruer og tunneler fører mennesker sammen.

Go to page

Takk for din interesse i vårt firma. Personvern er meget viktig for Daglig leder i  PNC NORGE AS. Det er hovedsakelig mulig å bruke nettsidene til PNC NORGE AS uten å oppgi noen…

Go to page

Kontaktperson for HR i PNC Norge. Nina Kowalczyk nina.kowalczyk@pnc-norge.no

Go to page

UBRA Bekkelaget Oslo I mai 2017 fikk PNC Norge oppdraget med utvidelse av krenseanlegget på Bekkelaget i Oslo. Den tidligere kapasiteten som holdt til 270.000 innbyggere, skulle utvides til å dekke…

Go to page

Loftesnesbrui Siden juni 2018 har en moderne konstruksjon i stål og betong krysset Sogndalsfjorden, som erstatning for den gamle brua fra 50-årene. Den er del av riksvei 5 i Sogndal, og i tillegg til…

Go to page

Farrisbrui Farrisbroen er en del av en 7 km lang veistrekning på den nye firefelts E18 i Larvik i Vestfold i Sør-Norge. Den er utformet som en lang, vannrett kurve som passerer over Farrisvannet og…

Go to page

Search results 51 until 60 of 60