Skip to content

Kolofon

Medieeier

PNC Norge AS
Hoffsveien 1C
0275 Oslo, Norge
T +47 90 62 27 27 24
office@pnc-norge.no

Organisasjonsnummer 913 299 906
Aksjeselskap registrert i Foretaksregisteret
Registrert hos StartBank, id-nummer 142969

Nettdesign, redaksjonelt system og support

PORR AG
Group Communications
Absberggasse 47
1100 Vienna
T +43 50 626-0
comms@porr-group.com

Virksomhetens formål

PNC Norge er kvalifisert innen planlegging, prosjektering og gjennomføring  av konstruksjonsoppgaver av alle slag. Medlem av Austrian Chambers of Commerce, Construction Industry Division. Ytterligere informasjon om våre regler under handelsrett og profesjonell rett finnes på internett www.ris.bka.gv.at.

Kjernevirksomhetsområde

Vi tilby alle typer tjenester innen bygge- og entreprenørvirksomhet,  herunder særlig generell tunell- og undergrunnsarbeider,  infrastrukturarbeider, motorvei og vei, jernbane og bruer,  kraftstasjoner, konstruksjoner, grunnkonstruksjoner, prosjektering og  planlegging innen områder relatert til bygge- og entreprenørvirksomhet  samt deltagelse i andre selskaper med økonomisk formål.

Erklæring om den grunnleggende innretningen av mediet

På dette nettstedet publiseres først og fremst innhold fra selskaper som PNC Norge AS er involvert i.

Daglig leder

Mathias Fabich

Board

Chairman

Jürgen Raschendorfer

Board member

Oliver Schupe

Proxies 

Stephen Schenk
Michael Vetter
Jan Schwind

Eierskapsstruktur

PORR Bau GmbH, med hovedsete i Wien (100%)

Ansvarsfraskrivelse

PNC NORGE AS utviser største omhu ved innsamling og publisering av dataene på denne nettsiden. Informasjonen som tilbys på denne nettsiden, blir med jevne mellomrom kontrollert og oppdatert uten forutgående varsel. Likevel kan data i mellomtiden ha endret seg. PNC NORGE AS Norge tar intet ansvar for og garanterer ikke at denne informasjonen til enhver tid er aktuell, riktig eller fullstendig. Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlig for direkte, faktiske, følgeskader eller andre skader av noe slag som oppstår i forbindelse med indirekte eller direkte bruk av informasjonen på denne nettsiden. Det gjelder også for alle andre nettsider som lenkes til fra denne nettsiden.

Varsel om databeskyttelse

Merknad Informasjon om beskyttelse av personopplysninger må oppføres separat på nettsiden i henhold til de nye personvernforskriftene. Dette vil bli implementert tilsvarende. Personvernforskriftene er også tilgjengelig på norsk.