Skip to content

Samsvar

Hva vi står for.

En rettferdig omgang med alle prosjektpartnere er en absolutt forutsetning for oss, og overholdelse av regelverk er et viktig fundament for vår virksomhet. Som et datterselskap av en tradisjonsrik entreprenør står vi lojalt bak konsernets virksomhetsomfattende handlingsprinsipper. Disse sikrer en rettskaffen omgang med alle interessenter, og legges til grunn for alle daglige handlinger i vårt arbeid i Norge.

Nærmere informasjon finnes på nettsidene til

PORR Group

.