Skip to content

Søkeresultater

120 results

Mathias Fabich Mathias Fabich was appointed Daglig Leder / General Manager at PNC Norge AS in June 2019. He has been working with the Group for over 20 years and has gained international experience…

Go to page

Mathias Fabich Mathias Fabich ble utnevnt til Daglig leder i PNC Norge AS i juni 2019. Han har jobbet i konsernet i over 20 år og har internasjonal erfaring med gjennomføring av store prosjekter i…

Go to page

3. Team

Daglig leder PNCMathias Fabich Mathias Fabich T +47 903 68 661 mathias.fabich@pnc-norge.no

Go to page

4. Team

Managing DirectorMathias Fabich Mathias Fabich T +47 903 68 661 mathias.fabich@pnc-norge.no

Go to page

Et engasjert team sikrer vår suksess. PNC Norge er ett norskregistrert foretak som ble stiftet I 2014. Sammen har vi allerede gjennomført mange spennende prosjekter i hele landet, fra byggingen av…

Go to page

Our success is assured by our dedicated team. PNC Norge AS is a Norwegian-registrated company that was founded in 2014. We have already implemented many exciting projects in the whole country, such…

Go to page

PNC Norge står for lokale partnerskap og internasjonal erfaring. [Translate to Norwegian:]

Go to page

Sammen med lokale partnere og med stort engasjement arbeider vi for å binde sammen Norges lokalsamfunn. Infrastrukturprosjekter er vår kjernevirksomhet og vår lidenskap. Det gir gode resultater for…

Go to page

We are working with great dedication to connect Norway’s communities, in cooperation with our local partners. Infrastructure projects are both our core business and our passion. Our employers…

Go to page

Vårt sertifiserte administrasjonssystem gir deg sikkerhet. PNC Norge er forpliktet til høyeste kvalitet, garantert gjennom et sertifisert kvalitetsstyringssystem. Vårt mål er ikke bare en perfekt…

Go to page

Search results 1 until 10 of 120