Skip to content

Vårt tjenestetilbud

Bedriften PNC Norge står for lokale partnerskap og internasjonal erfaring.

For tiden er om lag 400 medarbeidere engasjert i prosjektene våre. Sammen med lokale partnere og med stort engasjement arbeider vi for å binde sammen Norges lokalsamfunn. Infrastrukturprosjekter er vår kjernevirksomhet og vår lidenskap. Det gir gode resultater for oppdragsgiverne våre. Når det gjelder kvalitet, teknologi og effektivitet er bare høyeste standard godt nok.

Sammen lykkes vi med å skape forbindendelser mellom mennesker og bygge nye landemerker.