Skip to content

Ingeniørkunst

Vår fremste ekspertise for krevende prosjekter.

Infrastrukturprosjekter er av særlig stor betydning for et moderne, velfungerende samfunn. Ingeniørkonstruksjoner som tjener samfunnet på sin spesielle måte, blir mer og mer komplekse og stiller de høyeste kravene til selskapene som utfører arbeidet. Vi har bevist vår kompetanse for Norge i Oslos største miljøprosjekt. Vårt team fra PNC Norge fikk oppdraget med å bygge ut det store renseanlegget på Bekkelaget i Oslo. Oslo er en av de raskest voksende hovedstedene i Europa. Vårt bidrag sørger for at vannkvaliteten i indre Oslofjord bevares til tross for den høye veksttakten.

Her finner du en oversikt over prosjektene våre.