Skip to content

Personvernregler

Takk for din interesse i vårt firma. Personvern er meget viktig for Daglig leder i  PNC NORGE AS. Det er hovedsakelig mulig å bruke nettsidene til PNC NORGE AS uten å oppgi noen personopplysninger. Hvis en person vil ta i bruk spesielle tjenester fra firmaet vårt via nettstedet vårt, kan det være nødvendig å behandle personopplysninger. Hvis det skulle være nødvendig, ber vi personen om samtykke.

Under behandling av personopplysninger tas det alltid hensyn til personvernforordningen og nasjonale regler for personvern. Med denne personvernerklæringen vil firmaet vårt informere besøkende om hva slags personopplysninger som samles inn, og til hvilket formål. I tillegg blir de registrerte informert om hvilke rettigheter de har i disse retningslinjene.

PNC NORGE AS har, som operatør av nettsiden, gjennomført omfattende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre pålitelig beskyttelse av dataene som behandles på nettstedet. Dataoverføring mellom enhetene til besøkende og vår server kan likevel medføre sikkerhetsrisikoer, spesielt hvis kommunikasjonen med vår server utføres via en enhet som noen har uautorisert tilgang til. Hvis du er bekymret for sikkerheten, kan du også stille informasjonen til veie på andre måter, per telefon eller i en av butikkene våre.

1. Definisjoner

Personvernerklæringen til PNC NORGE AS er basert på vilkårene og bestemmelsene i personvernregelverket (DS-GVO). Retningslinjene våre for personvern skal være lette å lese og forstå for besøkende, så vel som for kunder og forretningspartnere. For å legge til rette for det, vil vi først forklare noen begreper: 

1) Personopplysninger
Personopplysninger er all informasjon som er relatert til en identifiserbar fysisk person.  

2) Den registrerte
Den registrerte er enhver identifiserbar fysisk person hvis personopplysninger behandles av et ansvarshavende firma. 

3) Behandlingsansvarlige
Den behandlingsansvarlige er firmaet som samler inn data fra berørte personer, og avgjør formålet med behandlingen, og hvordan den gjennomføres.  

4) Databehandler
Databehandleren er en fysisk person eller et firma som deltar i databehandlingen etter oppdrag fra behandlingsansvarlige. 

5) Mottaker
Mottakeren er en fysisk eller juridisk person eller et offentlig organ som får tilgang til personopplysninger.  

6) Tredjeparter
En tredjepart er en fysisk eller juridisk person eller et offentlig organ som behandler personopplysninger for behandlingsansvarlige eller databehandlere. 

7) Behandling
Behandling er enhver operasjon utført i forbindelse med personopplysninger. Det gjelder fra innsamling over lagring og til begrensning eller sletting. 

8) Begrensning av behandling
Begrensning av behandling betyr en reduksjon i bruken av personopplysninger.

9) Samtykke
Samtykke er erklæringen om at en person godtar behandlingen av personopplysninger. 

10) Tilbakekalling
Tilbakekalling er når en person trekker tilbake samtykket til at behandlingsansvarlige kan behandle dataene. 

11) Pseudonymisering
Pseudonymisering er når dataene blir atskilt fra den identifiserbare personen. Opplysningene kan bare knyttes til personen igjen med en ekstra, spesielt sikret informasjon. Prosessen med bruk av pseudonymisering er også i overensstemmelse med såkalt dataminimering. 

12) Profilering
Profilering er all slags automatisert vurdering av personopplysninger.

2. Ansvarshavendes navn og adresse

Behandlingsansvarlig i følge EUs personvernforordning:

PORR AG
Absberggasse 47
1100 Wien
Østerrike
Telefon: +43 50 626-0
E-post: datenschutz@porr.at
Nettsted: http://www.porr.at

3. Innsamling av data

Nettstedet til [PNC NORGE AS] samler inn en rekke data og informasjon hver gang det åpnes, som lagres på serverloggfilene. På denne måten blir blant annet

(1) nettlesertype og -versjon
(2) operativsystemet på datamaskinen din
(3) nettstedet du blir sendt videre til oss fra
(4) sidene som hentes opp på vår server
(5) datoen og tidspunktet for besøket
(6) din IP-adresse og
(7) internettleverandør registrert

Ved bruken av de anonymt innhentede opplysningene forsøker ikke PNC NORGE AS å finne ut noe om de registrerte personene. Vi trenger imidlertid denne informasjonen for å kunne vise innholdet på nettstedet korrekt og optimert for deg, og for å kunne gi nødvendig informasjon til myndighetene i tilfelle hackerangrep. Disse dataene behandles derfor både statistisk og teknisk av PNC NORGE AS for å sikre datasikkerhet og informasjonssikkerhet for behandlingen og opplysningene dine.

4. Registrering på nettstedet vårt

Du har mulighet til å registrere deg på nettstedet vårt. Data som den registrerte personen angir, blir bare behandlet for å brukes internt til egne formål hos behandlingsansvarlige.  

Når du registrerer deg på vårt nettsted, lagres IP-adressen som er tilordnet av Internettleverandøren din, datoen og tidspunktet for registreringen. Denne informasjonen overføres vanligvis ikke til tredjeparter, så lenge det ikke foreligger en lovpålagt forpliktelse eller overføringen er del av en pågående strafferettslig forfølgelse. 

Når du registrerer deg, kan vi tilby deg innhold eller tjenester som bare er tilgjengelig for registrerte brukere. Som registrert bruker kan du til enhver tid endre eller slette opplysningene du har angitt fra vår database. 

5. Informasjonskapsler 

Nettstedet til [PNC NORGE AS] bruker informasjonskapsler – det er tekstfiler som lagres i filsystemet til en datamaskin via nettleseren. 

Informasjonskapsler inneholder en informasjonskapsel-ID som representerer en unik identifikator. De gjør det mulig for [PNC NORGE AS] å gjenkjenne nettleseren til den registrerte blant andre nettlesere, og å vise innholdet individuelt tilpasset etter personens ønsker og resultater.  

Et eksempel er informasjonskapselen til en handlekurv i en nettbutikk. Nettbutikken holder oversikt over artikler en kunde har lagt i den virtuelle handlekurven med en informasjonskapsel. 

Hvis du vil forhindre lagring av informasjonskapsler, kan du velge det i sikkerhetsinnstillingene til nettleseren din, og dermed permanent forhindre all lagring av informasjonskapsler. Informasjonskapsler som allerede er lagret på datamaskinen din kan slettes når som helst via nettleseren eller direkte i filsystemet. Vær oppmerksom på at deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettstedets funksjoner blir begrenset.  

6. Abonner på nyhetsbrevet vårt 

På nettstedet vårt kan du velge å abonnere på nyhetsbrevet vårt. Med nyhetsbrevet informerer vi kunder og samarbeidspartnere regelmessig om tilbud.  Etter registreringen sendes en e-postbekreftelse til den registrerte e-postadressen som Double-Opt-In-bekreftelse. Denne bekreftelses-e-posten skal sikre at det virkelig var deg, som eier av e-postadressen, som registrerte deg for å motta nyhetsbrevet. 

Når du oppretter et abonnement på nyhetsbrevet på vårt nettsted, lagres IP-adressen som er tilordnet av Internettleverandøren din, sammen med datoen og tidspunktet for registreringen. Denne informasjonen overføres vanligvis ikke til tredjeparter, så lenge det ikke foreligger en lovpålagt forpliktelse eller overføringen er del av en pågående strafferettslig forfølgelse. 

Du kan selvfølgelig avsluttet nyhetsbrevabonnementet når som helst. Du finner den nødvendige informasjonen på slutten av nyhetsbrevet.  

7. Kontaktmuligheter på nettstedet 

I overensstemmelse med lovpålagte forskrifter inneholder nettstedet vår informasjon om hvordan du enkelt kan komme i kontakt med PNC NORGE AS Hvis du tar kontakt med oss på e-post eller via et kontaktskjema, lagres informasjonen du har oppgitt utelukkende for å kunne svare på henvendelsen din.  

8. Rutinemessig sletting og sperring av personopplysninger 

PNC NORGE AS behandler og lager personopplysninger om de registrerte bare i den perioden som er nødvendig med tanke på formålet med lagringen, og for å overholde juridiske krav. 

Når formålet eller det rettslige grunnlaget for behandlingen ikke gjelder lenger, sperres eller slettes personopplysningene basert på prosessene våre og i overensstemmelse med lovgivningen. 

9. De registrertes rettigheter 

Registrerte personer har omfattende rettigheter i henhold til EUs personvernforordning for behandling av personopplysninger. Det følgende er en grov opplisting av disse rettighetene, til din informasjon:  

1) Rett til informasjon
Alle registrerte personer har rett til å til enhver tid få innsyn i hvilke personopplysninger behandlingsansvarlige har lagret, og til å få en kopi av disse.  

2) Rett til korrigering
Alle registrerte personer har rett til å be om øyeblikkelig korrigering eller utbedring av uriktige personopplysninger som gjelder dem selv.  

3) Rett til sletting 
Alle registrerte personer har rett til å kreve at behandlingsansvarlige sletter personopplysningene deres når 

- Årsakene til behandlingen ikke er gjeldende lenger 

- Det rettslige grunnlaget for behandling ikke eksisterer lenger (kontrakten er avsluttet, tilbaketrekking av samtykke) 

Du kan til enhver tid ta kontakt med en medarbeider for å få slettet data som vi har lagret, gjerne på datenschutz@porr.at  

4) Rett til begrensning
Enhver person som påvirkes av behandlingen av personopplysninger har rett til å kreve at den behandlingsansvarlige begrenser behandlingen når: 

- Årsakene til behandlingen ikke er gjeldende lenger 

- Det rettslige grunnlaget for behandling ikke eksisterer lenger (kontrakten er avsluttet, tilbaketrekking av samtykke) 

Du kan til enhver tid ta kontakt med en medarbeider for å få begrenset data som vi har lagret, gjerne på datenschutz@porr.at. 

5) Rett til dataportabilitet
Alle registrerte personer har rett til å få personopplysningene de har stilt til veie i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eventuelt til å overføre dem til en annen behandlingsansvarlig, uten at den gjeldende behandlingsansvarlige forsøker å hindre dette, når behandlingen er basert på samtykke eller en kontrakt og utføres elektronisk.  

Du kan til enhver tid ta kontakt med en medarbeider for å få tilsendt data som vi har lagret, gjerne på datenschutz@porr.at 

6) Rett til å nekte behandling
Enhver person påvirket av behandlingen av personopplysninger har rett til å motsette seg behandling som utføres på grunnlag av legitim interesse. [Angi firmanavnet her] vil ikke lenger behandle personopplysningene ved en eventuell motsigelse, med mindre vi kan bevise at behandlingen er helt nødvendig og dermed overgår interessene, rettighetene og friheten til den registrerte personen, eller den er nødvendig for å gjøre rettslige krav gjeldende, eller for å utøve eller forsvare disse. 

Du kan til enhver tid ta kontakt med en medarbeider for å utøve din rett til å klage, gjerne på datenschutz@porr.at 

7) Automatiserte beslutninger i enkeltsaker inkludert profilering
Vi er et ansvarsbevisst firma, og benytter ikke automatiske beslutningsprosesser eller profilering. 

8) Rett til tilbakekallelse av samtykke
Alle registrerte personer har til enhver tid rett til å tilbakekalle sitt samtykke til behandling av personopplysninger. 

Du kan til enhver tid ta kontakt med en medarbeider for å utøve din rett til å tilbakekalle samtykket, gjerne på datenschutz@porr.at 

10. Personvern ved søknader og søkeprosesser 

Behandlingsansvarlige samler og behandler personopplysningene til søkere i forbindelse med søknadsprosessen. Behandlingen kan også utføres elektronisk. Dette er spesielt tilfelle når en kandidat sender søknadsdokumentene elektronisk, for eksempel via e-post eller via karriereportalen porr-group.com/en/career, til behandlingsansvarlige. Dersom PNC NORGE AS inngår en avtale med søkeren, lagres de overførte personopplysningene til bruk i arbeidsforholdet. Dersom [PNC NORGE AS] ikke inngår en avtale med kandidaten, slettes dennes personopplysninger senest seks måneder etter at avslaget ble kjent, så lenge det ikke foreligger noen legitime årsaker til at PNC NORGE AS skal beholde dataene, eller samtykke fra søkeren til videre behandling. Hvis søkeren sender en åpen søknad som ikke gjelder en spesiell posisjon i karriereportalen, kan det hende at personopplysningen, alt etter kvalifikasjoner, sendes videre til et firma i PORR-gruppen i begge parters interesse.   

Hvilken informasjon samles inn? 

Den automatiserte behandlingen av søknaden din innebærer at følgende data samles inn og behandles:

  • Fornavn, etternavn, e-post og eventuelt også adresse eller sted, fødselsdato, tittel, telefonnummer, statsborgerskap 
  • Tilleggsspørsmål avhengig av det gjeldende jobbtilbudet (for eksempel om man har førerkort) 
  • CV, spesielt informasjon om arbeidserfaring og utdannelse 
  • Arbeidserfaring og utdannelse 
  • Kompetanse (f.eks. Photoshop, MS Office) 
  • Bilde av søkeren 
  • Kvalifikasjoner, utmerkelser og språklige ferdigheter 
  • Søknadstekst 
  • Filer og dokumenter som du eventuelt laster opp 

11. Personvernretningslinjer vedrørende bruk av Facebook 

Vår nettside inneholder programtillegg fra Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook er et sosialt nettverk. Du kan se at det et programtillegg fra Facebook på logoen eller «liker»-knappen. Du finner en komplett oversikt over alle programtillegg fra Facebook under følgende link: developers.facebook.com/docs/plugins 

Når du besøker nettstedet vårt, oppretter Facebook-programtillegget en direktetilkobling mellom din nettleser og Facebooks servere. På denne måten blir Facebook informert om at nettstedet vårt har blitt åpnet fra IP-adressen din. Hvis du skulle være logget på Facebook, kan du bruke «liker»-knappen til å koble innhold på nettsiden vår til din Facebook-profil. Facebook kan dermed knytte besøket ditt på nettstedet vårt til Facebook-profilen din. Vi, som leverandør av nettstedet, får ikke informasjon fra Facebook om hvilke data som overføres eller hvordan de brukes. Du kan lese mer om dette under følgende kobling:  

Hvis du er medlem av Facebook, men ikke vil at Facebook skal få data om deg fra vårt nettsted som de kan forbinde med dine medlemsopplysninger, må du logge av Facebook før du åpnet nettstedet vårt. 

12. Personvernretningslinjer vedrørende bruk av Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon) 

Nettstedet vårt bruker Google Analytics. Dette er en tjeneste som brukes til analyse av internettsider, og tilhører Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler er filer. Når informasjonskapslene lagres på datamaskinen din, kan Google analysere din bruk av nettstedet vårt. Denne informasjonen og den anonymiserte IP-adressen sendes til Googles servere i USA, hvor de lagres. 

Vi bruker tillegget "_gat. _anonymizeIp" til nettanalyse med Google Analytics. Dermed forkortes og anonymiseres IP-adressen din. 

Google evaluerer informasjonen om din bruk av nettstedet vårt. Informasjonen brukes til å lage rapporter om din aktivitet på vårt nettsted, som er tilgjengelige for oss. Dette kan gi mulighet til å også tilby eller utføre andre tjenester som er forbundet med vårt nettsted eller bruk av internett. Google kan gi denne informasjonen videre til tredjeparter, når dette er lovpålagt eller hvis tredjeparter har fått i oppdrag av Google å utføre databehandlingen.  

Du har muligheten til å hindre at disse informasjonskapsler lagres på datamaskinen din. Det gjør du ved å endre innstillingene i nettleseren din. Det er imidlertid mulig at nettstedet vårt da bare er tilgjengelig for deg i begrenset omfang. Du kan forhindre at Google samler inn, sender og behandler dataene og IP-adressen din. Du må laste ned og installere et programtillegg for nettleseren din for å gjøre det. Du finner programtillegget under følgende kobling: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

13. Personvernretningslinjer vedrørende bruk av LinkedIn 

På nettstedet vårt finner du programtillegg fra det sosiale nettverket LinkedIn respektive fra LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (heretter kalt «LinkedIn»). Du kjenner igjen programtilleggene til LinkedIn på logoen eller «liker»-knappen. Vær oppmerksom på at programtillegget oppretter en forbindelse mellom nettleseren din og serveren til LinkedIn når du besøker nettstedet vårt. På denne måten blir LinkedIn informert om at nettstedet vårt har blitt åpnet fra IP-adressen din. Hvis du skulle være logget på LinkedIn, kan du bruke «liker»-knappen til å koble innhold på nettsiden vår til din LinkedIn-profil. Dermed gjør du det mulig for LinkedIn å tilordne ditt besøk på vårt nettsted til deg eller din brukerkonto. Vær oppmerksom på at vi ikke får informasjon fra LinkedIn om hvilke data som overføres eller hvordan de brukes. 

Du finner mer innsamlingen av data og dine rettigheter samt innstillingsalternativer på LinkedIn. Her finner du mer informasjon: http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv 

14. Personvernretningslinjer vedrørende bruk av Shariff 

PNC NORGE AS har komponenten Shariff integrert på dette nettstedet. Shariff-komponenten stiller sosiale media-knapper som er i overensstemmelse med personvern til rådighet. Shariff ble utviklet for det tyske PC-magasinet c't og publiseres via GitHub, Inc. 

Utvikleren for komponenten er GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA. 

Vanligvis overfører knapper fra sosiale media personopplysninger til det gjeldende sosiale nettverket med en gang man besøker nettstedet som har knapper fra sosiale medier integrert. Med Shariff-komponenten leveres personopplysninger først til sosiale nettverk når besøkende på et nettsted aktivt trykker på en av knappene for sosiale medier. Du finner mer informasjon om Shariff-komponenten fra PC-magasinet c't på www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html Hensikten med Shariff-komponenten er å beskytte personopplysningene til besøkende samtidig som at vi har en knappeløsning for sosiale nettverk integrert på nettstedet. 

Mer informasjon og gjeldende retningslinjer for personvern for GitHub finner du på https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/  

15. Personvernretningslinjer vedrørende bruk av Twitter 

Nettstedet til PNC NORGE AS inneholder funksjoner fra Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Hvis du bruker Twitter, og spesielt funksjonen «Re-Tweet», kobler Twitter din Twitter-konto til nettsteder du besøker. Dette blir annonsert til andre brukere på Twitter, spesielt til følgerne dine. På denne måten foregår det også dataoverføring til Twitter. 

Vi, som leverandør av nettstedet, får ikke informasjon fra Twitter om hvilke data som overføres eller hvordan de brukes. Du kan lese mer om dette på følgende kobling: 

Vær oppmerksom på at du har muligheten til å endre personverninnstillingene på Twitter fra kontoinnstillingene på twitter.com/account/settings 

16. Personvernretningslinjer vedrørende bruk av Xing 

Dette nettstedet bruker «share-knappen» fra XING. Derfor opprettes det en forbindelse fra nettleseren din til serverne til XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Tyskland når du åpner dette nettstedet. Share-funksjoner (f.eks. visning av tellerverdien) utføres. Det blir ikke lagret noen personopplysninger om deg via nettstedbesøket. XING lagrer ikke noen IP-adresser. Din brukeratferd blir heller ikke evaluert. Les gjeldende informasjonen om personvern og «share-knappen» samt annen relevant informasjon på www.xing.com/app/share;

17. Personvernretningslinjer vedrørende bruk av YouTube 

Dette nettstedet inneholder minst ett programtillegg fra YouTube. YouTube drives av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskap av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Så snart du åpner en av nettsidene våre som har et programtillegg fra YouTube, etableres det en forbindelse til serverne til YouTube. YouTube-serveren får informasjon om hvilken av våre nettsider du besøker. Hvis du også er innlogget på YouTube-kontoen din, kan YouTube koble brukeratferden din direkte til den personlige profilen din. Du kan forhindre dette ved å logge av kontoen før du åpner noen av nettsidene våre. Du finner mer informasjon om YouTubes innsamling og bruk av personopplysninger under personverndelen av YouTubes retningslinjer for personvern på www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

18. Personvernretningslinjer vedrørende bruk av Watchado 

Pppp har integrert komponenter fra Watchado på dette nettstedet. Watchado er et karrierenettsted som forbinder firmaer med egnede kandidater. 

Watchado drives av whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39 1040 Wien, Österreich.  

Ved åpning av hver av enkeltsidene på dette nettstedet, som driftes av behandlingsansvarlige og som har en Watchado-side integrert (nettsider og video), får Watchado-komponenten nettleseren på det informasjonsteknologiske systemet til den registrerte til å laste ned en gjengivelse av den gjeldende Watchado-komponenten. Du finner mer informasjon om Watchado på www.whatchado.com/en/about-us Men denne tekniske fremgangsmåten får Watchado informasjon om nøyaktig hvilken side på nettstedet vårt den registrerte personen har besøkt. 

Hvis den registrerte personen er logget på Watchado, får Watchado informasjon om nøyaktig hvilken side med en Watchado-video vedkommende åpner. Denne informasjonen samles inn av Watchado, og blir tilordnet Watchado-kontoen til den registrerte personen. 

Via komponenten får Watchado deretter alltid informasjon om det når den registrerte personen har besøkt nettstedet vårt, så sant denne er logget på Watchado samtidig. Det skjer uansett om vedkommende klikker på en Watchado-video eller ikke. Dersom den registrerte personen ikke ønsker en slik overføring av denne informasjonen til Watchado, må vedkommende logge av Watchado-kontoen før nettstedet vårt åpnes. 

Du finner personvernbestemmelsene til Watchado på www.whatchado.com , og kan lese mer om Watchados innsamling, behandling og bruk av personopplysninger. 

19. Personvernretningslinjer vedrørende bruk av Kununu 

PNC NORGE AS har integrert komponenter fra kununu på dette nettstedet. 

kununu er for øyeblikket Europas største plattform for vurdering av arbeidsgivere, med over 2,4 millioner anmeldelser av mer enn 650 000 arbeidsgivere. Kununu drives av kununu GmbH, et datterselskap av XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland. Ved åpning av hver av enkeltsidene på dette nettstedet, som driftes av behandlingsansvarlige og som har en kununu-komponent integrert, får kununu-komponenten nettleseren på det informasjonsteknologiske systemet til den registrerte til å laste ned en gjengivelse av den gjeldende kununu-komponenten.  Men denne tekniske fremgangsmåten får kununu informasjon om nøyaktig hvilken side på nettstedet vårt den registrerte personen har besøkt. 

Dersom den registrerte personen er logget på kununu, får kununu beskjed om hver enkelt av alle sidene på nettstedet som besøkes, så lenge personen oppholder seg på sidene våre. Denne informasjonen samles inn med kununu-komponenten, og kununu tilordner den til kununu-kontoen til den registrerte personen. Dersom personen trykker på en av knappene på nettstedet vårt, for eksempel «arbeidsgivervurdering»-knappen, tilordner kununu informasjonen til den registrertes kununu-konto og lagrer disse personopplysningene. 

Via komponenten får kununu deretter alltid informasjon om det når den registrerte personen har besøkt nettstedet vårt, så sant denne er logget på kununu samtidig. Det skjer uansett om vedkommende klikker på en kununu-komponent eller ikke. Dersom den registrerte personen ikke ønsker en slik overføring av denne informasjonen til kununu, må vedkommende logge av kununu-kontoen før nettstedet vårt åpnes. 

Du finner personvernbestemmelsene til kununu på privacy.xing.com/en , der du også kan lese mer om kununus innsamling, behandling og bruk av personopplysninger.  

20. Deling av data 

PNC NORGE AS kan gi din kontaktinformasjon videre til en eller flere databehandlere i forbindelse med et oppdrag, f.eks. til en speditør. Speditøren bruker også personopplysningene utelukkende internt, og bruken er tilordnet den behandlingsansvarlige. 

Vi har kontrakter med alle eventuelle databehandlere, som sikrer at bestemmelsene i personvernforordningen overholdes også av disse tjenesteleverandørene.  

21. Rettslig grunnlag for behandling 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger på nettstedet vårt kan være en legitim interesse i å vinne deg som kunde i fremtiden, f.eks. før vi inngår en kontrakt, informasjon om produkter og ytelser, eller for å kunne utføre kontrakttjenester med deg som registrert person når bestillingen innebærer vareleveranse. I tillegg kan lovpålagte juridisk forpliktelser om lagring eller presentasjon til myndighetene i seg selv være det rettslige grunnlaget.  

For all annen behandling, som f.eks. for nyhetsbrev, ber vi deg om samtykke, som du kan tilbakekalle.  

22. Tidsrommet for lagring av personopplysninger 

Det er en lovpålagt tidsbegrensning for lagring av personopplysninger. Etter fristen slettes gjeldende data med mindre de er nødvendige for å kunne utføre kontrakten eller komme med et kontrakttilbud.