Skip to content

Tunnelbygging

Tunnelbygging er en sak for profesjonelle.

Innen grunnarbeider hører tunnelbygging til de aller mest krevende disiplinene. Vårt team er blant annet spesialisert på denne konstruksjonsteknologien og har omfattende og overbevisende internasjonal kunnskap. Teknisk og organisatorisk fleksibilitet og innovasjonskraft har høyeste prioritet innen underjordisk arbeid. Helse- og miljøvern og arbeidssikkerhet i tillegg til omhyggelig håndtering av natur og ressurser er et absolutt krav.

Vi demonstrerer våre evner innen alle anerkjente fremdriftsmetoder (Gripper-TBM, Open Shield, Earth Pressure og Hydroshield) og også i store tverrsnitt fra 6 til 13 meter. Vår tekniske kompetanse kommer til anvendelse innen alle former for tunnelbygging. Vi tilbyr tjenester som veitunneler, t-bane- og jernbanetunneler, infrastruktur for drikkevann, fjernvarmerørledninger, kloakker og kabeltraseer. Tunneler, sjakter, bergrom og vannkraftverk er også en del av vårt spekter av tjenester.

Her finner du en oversikt over prosjektene våre.

en oversikt over prosjektene våre.