Skip to content

Fv. 17 Liafjellet – Olvikvatnet

Tall og fakta
Company PNC Norge AS
Byggherre Statens Vegvesen / Nordland Fylkeskommune
Sted Lurøy, Nordland - Norway
Type Tunneler, Veier, Bruer
Byggeperiode 09.2016 - 12.2019

Tunneldriving i Nordland

Da den tidligere veien rundt Liafjellet var skredutsatt, bygget PNC Norge AS en helt ny vei gjennom Liafjellet på vegne av Nordland fylkeskommune. Arbeidet inkluderte ca

1900 m tunnelarbeider gjennom Liafjell, rundt 400 m tunnelarbeider gjennom bakliholtet og en fylling og bru over Olvikvatnet. Totalt strekte prosjektet seg over 5,5 km.